Zelfstandig thuis wonen op latere leeftijd is gewoon mogelijk

Zelfstandig thuis wonen op latere leeftijd is gewoon mogelijk

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Het is prettig om in de vertrouwde omgeving te blijven. Natuurlijk is het wel belangrijk dat de woning hierop is aangepast. Vooral de badkamer en de trap zijn knelpunten om langer thuis te blijven wonen. Door deze tijdig aan te passen zal dit geen probleem vormen. Ook de samenwerking met de zorgverleners is een belangrijk punt. De overheid moedigt gelukkig iedereen aan om langer thuis te blijven wonen. Een pluspunt!

Programma’s om langer thuis te wonen

De overheid wil ouderen ondersteunen om zelfstandig in hun eigen omgeving oud te worden. Een hoge kwaliteit van leven is hierbij belangrijk. Het programma Langer thuis heeft 340 miljoen euro gekregen om hierin te ondersteunen. Er is een compleet plan van aanpak wat samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgezet. Zorgverzekeraars, ouderenbonden en gemeenten maken ook onderdeel uit van het plan. De overheid wil zestig zorgnetwerken versterken voor ouderen. In de netwerken dienen de zorgverleners als één team te werken. Ook in de wijk moet er voldoende kennis zijn om ouderen te helpen. Mantelzorgers krijgen daarnaast ook meer assistentie. Ze moeten weten dat ze er niet alleen voor staan.

Geschikte woningen voor senioren

De gemeenten kunnen beter in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor ouderen om hun woning aan te passen. Denk hier aan een traplift of aangepaste badkamer. De traplift is een ware uitkomst woningen met de slaapkamer en badkamer op de eerste verdieping. Lees hier verder over de mogelijkheden van een traplift. Ook kunnen gemeenten over nieuwe woonvormen gaan nadenken. Het is belangrijk dat men op een lokaal niveau de juiste plannen ontwikkelt en uitvoert.

Alle partijen zullen hun steentje bijdragen om het zelfstandig wonen voor ouderen te bevorderen.