Wat is gestalttherapie

Wat is gestalttherapie?

De naam gestalttherapie is terug te leiden naar het Duitse woord ‘gestalt’ wat geheel betekent en in de therapie wordt daarmee een ‘totaalbeeld’ bedoeld. Dit houdt in dat de mens zichzelf als meer ervaart dan zijn persoonlijke emoties, gedachten en handelingen. Centraal in de gestalttherapie staat de manier waarop de cliënt zichzelf als een groot geheel ervaart. Een onderdeel van dit geheel vormen de (psychische) klachten waarvoor hij de therapie ondergaat. Bij deze vorm van therapie gaat men ervan uit er blokkades zijn ontstaan welke leiden tot psychische problemen en die persoonlijke groei tegengaan. Het doel van de gestalttherapie is dan ook het opheffen van deze blokkades zodat er weer ruimte komt voor persoonlijke groei en psychische klachten opgeheven worden of verminderen.

Voor wie is gestalttherapie bedoeld?

Gestalttherapie kan bijdragen aan het oplossen van tal van klachten. Zo kan men voor psychosomatische klachten in therapie gaan maar kan deze ook heel doeltreffend werken in de vorm van relatietherapie. Daarnaast kunnen ook angstklachten, depressie, burn-out, stress en problemen met rouwverwerking allemaal door middel van gestalttherapie succesvol behandeld worden.

Lijfelijke bewustwording

Het uitgangspunt van de gestalttherapie is dat de mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving. Tijdens de therapie wordt door de therapeut niet alleen stilgestaan bij de aard van de problemen maar wordt ook de nadruk gelegd op de manier waarop jij deze problemen ervaart binnen je eigen omgeving. Verder richt de therapeut ook de aandacht op wat je zintuigen waarnemen, dus wat je lijfelijk ervaart. Door je bewust te zijn van zintuiglijke en lichamelijke signalen kun je opnieuw leren om contact te maken met je eigen beleving en om op een andere manier met je problemen om te gaan. Zo krijg je vaak een duidelijker antwoord op levensvragen waar je mee worstelt dan wanneer je alleen op je gedachten wordt aangesproken.