Waar op letten als je een erfenis ontvangt

Waar op letten als je een erfenis ontvangt

Wanneer iemand komt te overlijden, zijn er een hoop zaken waar je rekening mee moet houden. Het is belangrijk te achterhalen wie de erfgenamen zijn, zodat je kunt kijken wie er het recht op erfenis hebben. Het erfrecht bepaalt bijvoorbeeld dat alleen de echtgenoot of geregistreerd partner erven, maar het is belangrijk dit zorgvuldig uit te zoeken. Maar er zijn meer zaken waar je rekening mee moet houden!

Nalatenschap

Er zijn verschillende manieren om te bepalen wie er recht heeft op het nalatenschap. Onder het nalatenschap worden alle goederen en geld beschouwd van iemand die is overleden. De schulden vallen hier ook onder en deze erfenis wordt ook wel het nalatenschap genoemd. Ben je de enige erfgenaam? Dan krijg je de gehele erfenis. Mochten er meerdere erfgenamen zijn dan krijg je een delen van deze erfenis. Je kunt via het Centraal Testamentenregister kijken of er een testament is gemaakt. Ook kun je in het boedelregister kijken waar staat of er een vereffenaar is benoemd. Mocht je juridisch advies nodig hebben, dan staat men bij Erfrechtonline klaar om je hierin te ondersteunen.

Verdeling

Hoe gaat de regeling van het erfrecht in zijn werk? Of je een deel van de erfenis krijgt, hangt dus af van je relatie met de overledene. Via het wettelijk erfrecht zijn er 4 groepen gemaakt. Namelijk, de echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen. Vervolgens komen de ouders, broer en/of zussen, kleinkinderen. Gevolgd door de grootouders en de overgrootouders. Let op: je kunt er ook voor kiezen om de erfenis te weigeren. Dit zal betekenen dat je niet voor eventuele schulden van de overledene op hoeft te draaien.

Verwerpen & aanvaarden

Zoals je hierboven kunt lezen, kun je er dus voor kiezen om het nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Dit kan zuiver gedaan worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voor een minderjarige zal de wettelijke vertegenwoordiger de keuze maken. Let op: een eenmalige keuze is onherroepelijk. De gemaakte keuze kun je dan niet meer wijzigen. Mocht er sprake zijn van een nadelig testament en/of schulden die niet eerder bekend waren, dan zou je via de kantonrechter dit nog kunnen uitzoeken.

Testament

Er zijn een aantal redenen waarom het verstandig is om een testament aan te maken. In dit document kun je bepalen wat er met je erfenis gebeurt nadat je komt te overlijden. Hierin kun je ook vastleggen wie de erfenis af moet handelen en wat de wensen zijn voor je uitvaart. Het liefst sta je hier nog even niet bij stil, maar je kunt het dan maar beter geregeld hebben. In een testament kun je erfgenamen benoemen, maar ook een executeur benoemen.

Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afronding van de erfenis en wordt vastgelegd in het testament. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten, namelijk de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Iemand krijgt hierin bevoegdheid tot het regelen van de begrafenis of de crematie, de beheersexecuteur zorgt ervoor dat de goederen van het nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de meeste bevoegdheden en kan de verdeling van het nalatenschap vast stellen. Kortom: een hoop zaken waar je rekening mee moet houden bij het erfrecht.