Tips voor omgaan met dementie

Tips voor omgaan met dementie

Vroeg of laat krijgen veel mensen te maken met iemand in de familie die dement wordt. Dit is natuurlijk niet fijn, en je wilt er op een zo goed mogelijke manier mee omgaan. Daarom geven we in dit artikel wat tips!

Beelden gebruiken

Voor iemand met dementie zijn beelden vaak meer herkenbaar dan woorden. Ook zijn beelden van vroeger herkenbaarder dan recente beelden. Je zou dus bijvoorbeeld af en toe foto’s of video’s van vroeger kunnen laten zien.

Voldoende beweging

Beweging is goed voor ieder mens. Ook voor mensen met dementie. Ga dus opzoek naar een manier van bewegen die prettig is. Bijvoorbeeld wandelen of tuinieren.

Voldoende rust

Naast bewegen is ook rust van belang. Plan dus voldoende rustmomenten in voor iemand met dementie. Zo kan hij/zij alle indrukken rustig verwerken.

Contact maken

Probeer wanneer je tegen iemand praat die dementie heeft eerst even echt contact te maken voor je praat. Dit kan bijvoorbeeld door je hand op zijn/haar arm te leggen, of oogcontact te maken. Op deze manier zal de persoon meer aandacht hebben voor wat je gaat zeggen.

Praten

Ook is het belangrijk dat je niet te veel informatie geeft wanneer je praat. Vertel dus geen lange ingewikkelde verhalen of meerdere verhalen achter elkaar. Maak korte zinnen met één duidelijke boodschap, en geef de demente persoon even de tijd om de informatie hierna op te nemen.

Zorg ook dat je niet te snel, te hard of te zacht praat, maar rustig en verstaanbaar.

Probeer daarnaast een dement persoon niet te veel tegen te spreken of te verbeteren. Dit kan confronterend zijn. Stel dus ook niet te veel vragen om hem/haar te testen.

Structuur

Zorg dat een persoon met dementie structuur in zijn/haar dag heeft. Hanteer bijvoorbeeld standaard tijden om op te staan, te wassen, te eten en weer naar bed te gaan. Zo heeft een dement persoon houvast, en gebeuren er geen onverwachte dingen die voor verwarring kunnen zorgen.

Thuiszorg

Wanneer je zelf niet voldoende tijd hebt om te zorgen voor een demente naaste, kun je 24-uurs thuiszorg inhuren bij Zorgservice Brabant.